تقدیر و تشکر شهردار خوی از شرکت فناوری اطلاعات فراداده