روزمرگی

8 آذر 1401
شهرداری و درد دل مردم
8 آذر 1401
اعتماد مردم به سامانه ۱۳۷ افتخار شهرداری قم است
8 آذر 1401
چگونه شهرداری ها می‌توانند از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب مورد نظر حرکت کنند؟
7 آذر 1401
38 درصد از مردم تبریز، مشکلات محله خود را با سامانه 137 در میان می گذارند
1 خرداد 1401
برای چه مواردی میتوان با 137 تماس گرفت ؟