admin

28 مرداد 1402

تماس ۱۰ هزار شهروند اصفهانی با سامانه ۱۳۷ در هفته گذشته

رئیس مرکز ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان گفت: طی هفته گذشته شهروندان اصفهانی حدود ۱۰ هزار تماس تلفنی با مرکز ۱۳۷ برقرار کردند.
16 تیر 1402

گزارش تصویر از نمایشگاه شهر هوشمند ۱۴۰۲

شرکت فناوری اطلاعات فراداده با سامانه مدیریت شهری ۱۳۷به عنوان یک ابزار هوشمند در مسیر شهر هوشمند و شهر الکترونیک حضور پر رنگی در این نمایشگاه داشت.
10 تیر 1402

معرفی سامانه ۱۳۷ شهرداری سیرجان

در این پست فیلم معرفی عملکرد سامانه ۱۳۷ شهرداری سیرجان را مشاهده میکنید که به همت روابط عمومی این شهرداری تهیه و تدوین شده است.
24 خرداد 1402

گزارش عملکرد یکساله سامانه137 شهرداری شاهین شهر

در این پست فیلم گزارش عملکرد سامانه ۱۳۷ شهرداری شاهین شهر را مشاهده میکنید که به همت روابط عمومی این شهرداری تهیه و تدوین شده است.