admin

13 اسفند 1401
مانور آزمایشی 137 در شهرداری !
10 اسفند 1401
چرا شهرداریها نیاز به راه اندازی سامانه 137 دارند؟
20 خواسته های مدیران شهری، که با پیاده سازی سامانه مدیریت شهری 137، رسیدن به آن سهل تر می شود.
7 اسفند 1401
شهرداری شهر شما در کدام گروه زیر قرار داره!؟
8 آذر 1401
دستورالعمل تفکیک زباله ها
8 آذر 1401
شهرداری و درد دل مردم
8 آذر 1401
اعتماد مردم به سامانه ۱۳۷ افتخار شهرداری قم است
8 آذر 1401
چگونه شهرداری ها می‌توانند از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب مورد نظر حرکت کنند؟
7 آذر 1401
38 درصد از مردم تبریز، مشکلات محله خود را با سامانه 137 در میان می گذارند
1 خرداد 1401
برای چه مواردی میتوان با 137 تماس گرفت ؟