شهرداری

21 مهر 1402

رامسر، عروس شهرهای ایران به سامانه 137 فراداده مجهز گردید

به درخواست شهردار محترم شهرداری رامسر جناب آقای دکتر علی امینی شاد، سامانه مدیریت شهری 137 در رامسر راه اندازی گردید.
18 مهر 1402

سامانه ثبت گزارش های تخلف و فساد اداری(سامانه سوت زنی) در شهرداری تبریز راه اندازی گردید

سامانه ثبت گزارش های تخلف و فساد اداری(سامانه سوت زنی) در شهرداری تبریز راه اندازی گردید
14 مهر 1402

برقراری ۱۰ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۳۷ شهرداری قم

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهردار اصفهان به همراه معاونان خود شبانه‌روز پای کار رفع مشکلات شهر ایستاده است و خستگی در این راه نمی‌شناسند.
14 مهر 1402

شهردار اصفهان پای رفع مشکلات شهر ایستاده است

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهردار اصفهان به همراه معاونان خود شبانه‌روز پای کار رفع مشکلات شهر ایستاده است و خستگی در این راه نمی‌شناسند.
16 شهریور 1402

سامانه 137 فراداده در بروجن، دومین شهر استان چهار محال و بختیاری راه اندازی گردید.

سامانه 137 فراداده در بروجن، دومین شهر استان چهار محال و بختیاری راه اندازی گردید.
28 مرداد 1402

اخذ گواهی شرکت خلاق از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت فراداده دلیجان موفق به اخذ گواهی شرکت خلاق از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.