شهرداری قائمشهر

سامانه 137 مدیریت شهری در شهرداری قائم شهر راه اندازی شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری ،در راستای تکریم شهروندان و پاسخگوئی به نیازهای آنان ،سامانه 137 راه اندازی و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .
شهرداریها بعنوان نزدیکترین سازمان به شهروندان ،وظایف و مسئولیتهای مهمی را برعهده دارند که یکی از آنها بررسی نظرات  ، پیشنهادات ،انتقادات و شکایات است.
شهرداریها با هدف تسهیل ارائه خدمات به شهروندان و توسعه شهرداری و شهروند الکترونیک در سالهای اخیر اقدامات چشمگیری را در حوزه فناوری اطلاعات صورت داده اند .
در این راستا تلفن سه رقمی 137 با استفاده از سیستم ضبط مکالمه راه اندازی گردید که امکان ضبط مکالمه و انتقال به مسئولین امر را فراهم خواهد ساخت .
بطور کلی در این سامانه درخواستها،پیشنهادات و شکایات شهروندان توسط تلفن 137 ،ایمیل،پیام کوتاه و درگاه اینترنتی دریافت و پیگیری خواهد شد و پس از انجام درخواست در خصوص سرعت انجام کار و دقت انجام کار از شهروندان نظرسنجی میشود. این سامانه تحت وب بوده و از 3 روش اینترنتی،تلفن گویا و پیامکی امکان انتقال اطلاعات و پیشنهادات شهروندان به شهرداری خواهد بود .

 logo-samandehi