راه اندازی سامانه جدید 137 در شهرداری مبارکه

راه اندازی سامانه مدیریت شهری 137 در شهرستان مبارکه نگین سبز استان اصفهان به همت جناب مهندس فرح بخش(واحد انفورماتیک) و جناب آقای ماندگارفر میسر گردید و هم اکنون این شهرداری با شماره تلفن 137 و شماره پیامک 50004644555555 آماده ی پاسخ گویی به شهروندان شهر مبارکه می باشد.

logo-samandehi